Online Musea

Geschiedenis

  1. Automobielhistorie Automobilia kan geassocieerd worden met de historie van de automobiel. 
  2. De Amerikaan Collection US badges, patches and caps.
  3. Gevangen in Glas Op deze website staan 1804 glasplaten met gezichten van veroordeelden.
  4. Korps Gestichtswacht Korps Gestichtswacht beveiligd de gevangenissen
  5. Museum JoCas Museum JoCas gaat over de wereldgeschiedenis in een virtueel museum.
  6. Politiemuseum Friesland Politiemuseum Friesland, Prive museum uniformen
  7. Politiemuseum Limburg  begonnen met één politie pet van de gemeentepolitie, is nu uitgegroeid tot een verzameling.
  8. Gevangen in Friesland Geschiedenis van het gevangeniswezen in Friesland.