KORPS GESTICHTSWACHT

Tot 1942 is de Marechaussee verantwoordelijk voor de buitenbewaking van Veenhuizen. Daarna neemt het Korps Gestichtswacht (GEWA) deze taak over. Het Korps gestichtswacht voert beveiligingstaken uit in de Nederlandse gevangenissen, ziekenhuizen en in de Rijksasiels voor Psychopaten.  De gestichtswachter wordt ook regelmatig ingezet bij gedetineerden transport. Het Korps Gestichtswacht is bewapend met de karabijn, pistool, knevelketting, en wapenstok. In 1984 wordt het Korps Gestichtswacht opgeheven.  Hierna wordt de groep (BEWA) opgericht. Een Bewaarder (Bewa) is een functionaris die belast is met toegangscontrole, uitgangscontrole, controleren en registreren van legitimatiebewijzen, het zoeken naar contrabande bij bezoekers, verdachten aanhouden en overgeven aan de politie, signaleren van en alarmeren bij onveilige en verdachte situaties, toezicht houden op het transport van gevangenen van en naar bezoek-, werk- of sportzalen, en het beheer van sleutels en portofoons.