DRENTS VOETBALMUSEUM

Stichting Drents Voetbalmuseum werd op 12 juni 2021 officieel opgericht. Wij brengen het verhaal van meer dan 125 jaar Drentse voetbalgeschiedenis. We wil een succesvol museum van lokale en nationale betekenis zijn en met verhalen en exposities over de Drentse voetbalgeschiedenis een verrijkende ervaring bieden aan zoveel mogelijk mensen. Ons museum is een instelling, zonder winstoogmerk, ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, die de materiële en immateriële getuigenissen van het Drentse voetbal in het algemeen en de historie in het bijzonder verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie.