GASMASKERS

Op deze website worden gasmaskers, filterapparaten en zuurstoftoestellen met een Rijkskeur-nummer in beeld gebracht uit de periode 1938-1945. Met een nieuwe oorlog in zicht (en de ervaring van 1914-1918 nog vers in het geheugen) werd er gevaar voor de burgerbevolking verwacht.  In de jaren '20 en '30 was er aanvankelijk veel weerstand tegen bewapening; militarisme werd als misdadig weggezet door pacifisten. Ook het ontwikkelen van gasmaskers werd als opening tot oorlogvoerend gezien. Met het 'gasmaskerbesluit' van 1938 werd een rijkskeur ingesteld voor gasmaskers. Wildgroei van import en malafide handel werd gestopt. Voortaan kon alleen een goedgekeurd masker worden verhandeld in Nederland.