ALLE JAGER

Authentiekste InventiefsteCreatiefste Kunstenaar. Alle Jager Kunstenaar Schilder in Leeuwarden. Schilderijen, schrito en portretten. Een these is een stelling, die bewezen of beargumenteerd moet worden. Soms wordt een these genuanceerd, in dat geval ontstaat er een nieuwe these (of hypothese). Een antithese is een tegenstelling. Het antwoord op - of beter - de weerlegging van een stelling (these) noemen we de antithese. De oplossing van de tegenstelling tussen these en antithese leidt tot de synthese, het besluit. Een synthese is in het algemeen een samenvoeging van ongelijksoortige zaken, zodat er iets nieuws uit ontstaat. Het woord synthese en de afleiding synthetisch hebben een aantal meer specifieke betekenissen.