PHOENIX BROUWERIJ

In haar bijna 100-jarige bestaan heeft de Phoenix Brouwerij uit Amersfoort vele verzamelbare artikelen voortgebracht. Veel van deze artikelen zijn voor het nageslacht verloren gegaan, een dwarsdoorsnede aan van de brouwerij door de eeuwen heen. U treft al deze soorten verzamelingen op mijn website aan, maar dan enkel gericht op de Amersfoortse Phoenix Brouwerij en al haar export merken. De verzameling van Titus Klijsen beperkt zich overigens niet tot de dingen die u op de website ziet, in principe spaart hij alles van de brouwerij en probeert hij zijn verzameling zo compleet mogelijk te krijgen. Daar horen wat hem betreft ook foto’s van objecten bij waar u geen afstand van wil doen maar waarmee u door middel van een plaatje wel bij kunt dragen aan de compleetheid van de website. Zo wordt de website als het ware een online catalogus.