KOORNMARKTSPOORT

© Remy Steller. Op koornmarktspoort.nl staan de 20 stadspoorten van Kampen na de uitbreiding in 1462, lange tijd bleef de ommuring van de stad intact, pas in de 19de eeuw zou ze worden ontmanteld toen de muren vanuit militair oogpunt geen nut meer hadden. De indrukwekkende Koornmarkts-, Cellebroeders- en Broederpoort en de restanten van de stadsmuur langs de IJssel houden de herinnering aan het verleden nog altijd levend. Alle stadspoorten worden genoemd en er is zoveel als het mogelijk is getracht afbeeldingen van de in de 19de eeuw verdwenen poorten te plaatsen. Gelegen aan de IJsselkade tegenover de Sint Nicolaaskerk. Gebouwd in de tweede helft van de veertiende eeuw. Oorspronkelijk een rechthoekige toren met twee verdiepingen boven de doorgang. Eind veertiende eeuw uitgebreid met twee grote torens aan de voorzijde. De ruimten boven de poortingang werden onder andere gebruikt als gevangenis en als huisvesting voor de soldaten. In 1840 werd de poort witgekalkt.