De Blokhuispoort

DeBlokhuisPoort is een begrip in Friesland. "DeBlokhuisPoort" is een voormalig Huis van Bewaring en is nu een cultureel bedrijvencentrum in Leeuwarden. Het ontstaan van dit gebouwencomplex dateert uit 1499. Er werd een Blokhuis gebouwd in opdracht van Willebrord van Schaumburg, Stadhouder des Hertogen van Saksen. Het Blokhuis vertoonde zich als een verzameling van gebouwen. De website van Online Museum Blokhuispoort bevat veel documentatie over de geschiedenis van het Erfgoed "DeBlokhuisPoort". De geschiedenis is onderverdeeld in vijf tijdslijnen met verhalen van cipiers, gevangenen, afbeeldingen, video's en geluidsopnames uit de voormalige gevangenis "DeBlokhuisPoort".   "DeBlokhuisPoort", een begrip in Friesland. "DeBlokhuisPoort", vroeger gevangenis nu een cultureel bedrijven centrum in de binnenstad van Leeuwarden. Het heeft in de eeuwen vele aanpassingen en uitbreidingen ondergaan.