NUMISMATZ KYNOLOGISCH PENNINGKABINET

Frits Matzen. Een collectie penningen en medailles over honden. Penningen en medailles worden honderden jaren uitgegeven maar voor honden evenementen is men in Nederland ongeveer gestart bij de oprichting van de jachtvereniging ,,NIMROD " in 1874. Gewonnen als prijs of uitgegeven ter herinnering van wedstrijden waar honden aan deelnamen of andere gelegenheden welke met honden te maken hadden. Rashonden, jachthonden, windhonden, sledehonden, politiehonden, blinden geleidehonden, hulphonden en trekhonden.